Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) prowadzi kształcenie w cyklu 3-letnim.

Zawody:
  - kucharz,

  - lakiernik,

  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  - sprzedawca, blacharz samochodowy,

  - cukiernik,

  - fryzjer,

  - monter-elektronik,

  - mechanik-monter maszyn i urządzeń,

  - mechanik pojazdów samochodowych,

  - monter sieci,

  - instalacji i urządzeń sanitarnych,

  - murarz-tynkarz,

  - piekarz,

  - wędliniarz,

  - stolarz,

  - ślusarz.

Uczniowie w ramach nauki odbywają kursy, szkolenia i praktyki zawodowe.

Szkoła umożliwia:
  - uzyskanie kwalifikacji w zawodach,

  - podpisanie umowy o pracę z pracodawcą,

  - uczestniczenie w kursach praktycznej nauki zawodu.

Absolwent szkoły nabywa praktycznego doświadczenia zawodowego, które ułatwia znalezienie zatrudnienia w wybranym zawodzie.

Szkoła przygotowuje absolwenta do dalszego kształcenia ogólnego w wyniku którego można uzyskać świadectwo dojrzałości.

Opiekę zawodową pełni Środowiskowy Hufiec Pracy w Pyskowicach.

Wygenerowano w sekund: 0.09
217,247 Unikalnych wizyt